Årsmøte 2013

Norsk Boxerklubb avd. Østfold

Revisor-rapport 2013

Regnskapet for 2013 er gjennomgått og de er ført ryddig og oversiktlig.

Revisor har ingen ting å utsette på årets regnskap og dette er med dette godkjent.

Svein Kristoffersen

Revisor

Årsberetning NBK avdeling Østfold 2013

 

 

 

Styretsmedlemmer 2013: 

 

Leder:    Lars Erik Bye  

Nestleder:       Anette Monsøy 

Styremedlem: Tone Ravn, Ellen Andresen, Malene Monsøy         

Varamedlem:  Sandra Magnussen 

Styret har hatt jevnlige møter gjennom året. Fokuset i år har vært å holde minst et kurs på 

våren og et på høsten, samt gjennomføre utstillingen vår. 

Aktiviteter 

Vi har gjennom hele året hatt våre faste treninger hver onsdag på Gamle Evenrød skole. 

I tillegg til dette har vi arrangert og vært med på forskjellige aktiviteter. 

Vår: 

 Hverdagslydighetskurs 

For dette kurset hadde vi som mål å rekruttere noen nye medlemmer og arrangere et 

kurs hvor de fleste kunne være med og få et utbytte. Ettersom dette også var et ledd 

i rekrutteringsplanen vår kostet ikke kurset mer enn 100kr pr ekvipasje for åtte 

kurskvelder. Det var hele 17 ekvipasjer påmeldt til kurset. Et vellykket kurs. 

 

 Foredrag om utstilling 

Et foredrag om hvordan det er å være på utsiden og innsiden av utstillingsringen med 

Marit Sunde.  

12 stykk til stede. 

 

 

 

 

Sommer: 

 NBK spesial utstilling i Østfold 

Utstillingen vår ble avholdt siste helg i juli på Gamle Evenrød skole. 

Dommer for dagen var Norma Anna Knox, England. 

Det var 24 boxere påmeldt, inkludert valper. 

 

Høst: 

 «Vi snuser videre»-kurs 

Dette kurset ønsket vi å arrangere slik at man kunne prøve forskjellige aktiviteter 

med sin hund. 

Det var 10 ekvipasjer med på dette kurset. Et vellykket kurs. 

 

 Dog4All 

Det har nå blitt en tradisjon at NBK avd Østfold jobber dugnad på Dog4All, NKK sin 

store hundemesse. 

En gjeng stilte opp i år også, både lørdag og søndag. Avdelingen dekker overnatting 

på hotell denne helgen og det de som deltar har en sosial sammenkomst på kvelden.  

Vi avslutter året med nyttårsfrokost på Mærrapanna, Fredrikstad. Med bål, kaffe, boxerprat 

og hygge, før vi ønsker hverandre et godt nytt år. 

 

 

 

Styret i NBK avd Østfold 

Referat Årsmøte 2013

 

 

 

Møtereferat: Årsmøte Kl : 18:00Møte nr.:  

Sted: Evenrød skoleMøtedato: 20.11.2013 

Møteleder: Lars Erik ByeAntall sider inkl. denne:  

Referent: Ellen Andresen 

Deltagere: Anette, Malene, Tone, Vidar, Stian, Zippo, Therese, Marianne, Svein 

Fravær:  

Kopi til: Styret, HS 

 

 

Sak 

nr. 

Saker til behandling 

 

AnsvarFrist 

 

1/13Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

 

2/13Godkjenning av dagsorden 

Godkjent uten anmerkning 

 

3/13Valg av møteleder 

Lars Erik Bye 

 

4/13Valg av referent 

Ellen Andresen 

 

5/13Valg av tellekorps 

Tone Ravn og Malene Monsøy 

 

6/13Årsberetning 

Årsberetning lest og godkjent. Ligger som vedlegg. 

 

7/13Godkjennelse av regnskap 2013 

Ikke revidert regnskapet per 20.11.2013. Revisor ser gjennom og regnskapet kan bli oversendt ved 

forespørsel. NBK avd. Østfold sitter igjen med et lite underskudd.  

 

8/13Styrets forslag til handlingsplan 2014 

Se vedlegg. 

 

 

 

 

 

 

9/13Valg av representanter til styret 

 Leder på valg for 2 år   : Anette Monsøy 

Nestleder for 1 år, på valg i 2014 :    : 

 Styremedlem på valg for 2 år  : Ellen Andresen 

 Styremedlem på valg for 2 år  : Svein  Kristoffersen 

Styremedlem på valg for 2 år: : Therese Karlsen   : 

Styremedlem på valg 2014  : Tone Ravn 

Vara på valg i 2014   : Marianne Johansen  

Vara på valg i 2014   : Malene Monsøy  

 

Styret konstituerer seg selv og velger sekretær og kasserer. 

 

Kasserer    : Lars Erik Bye 

Sekretær    : 

 

Valgkomite    : Lars Erik Bye 

Valgkomite    :Stian Andresen 

 

10/13 Eventuelt/innkommende saker 

Ingen innkommende saker. 

 

Handlingsplan for 2014 – Norsk Boxerklubb avd. Østfold

 

 

Handlingsplanen er laget på grunnlag av Styrets ønsker og mål for kommende år.  

 

Januar – juni  

o Fast trening hver onsdag kl 18 på Evenrød skole  

o Arrangere Spesialutstillingen vår  

o Arrangere minst et kurs for medlemmer/ikke medlemmer  

o Sommertur 

 

Juli – desember  

o Fast trening hver onsdag kl 18 på Evenrød skole  

o Arrangere minst et kurs for medlemmer/ikke medlemmer  

o Nyttårsfrokost  

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.04 | 16:15
Forside har mottatt 1
Du liker denne siden